Nyheder

4

May 23

Ekstraordinær opdatering af 2022-spillet

Helt ekstraordinært er spillet netop opdateret med de seneste 2022-tal fra ADAM-modellen.

Pga. af de voldsomme skift i konjunkturerne i 2022 blev afvigelserne mellem udgangsskønnet fra maj og det faktiske konjunkturbillede hurtigt øjenfaldende – særligt kom inflationsudviklingen i udgangsskønnet helt ud af kurs.

Normalt opdateres Vismandsspillet en gang årligt omkring d.  1. oktober, men Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har ekstraordinært valgt at trække nye 2022-tal for udgangsskønnet, som bedre afspejler den historiske udvikling.

Det skal dog nævnes, at Vismandsspillet ikke er tænkt som en databank med aktuel konjunkturstatistik, men som et redskab til at vurdere effekterne af ændringer i forskellige former for økonomisk politik. Beregningerne heraf er upåvirkede af udgangsskønnet.

Læs mere om den ekstraordinære opdatering her.

4

May 23

Forlaget Columbus overtager Vismandsspillet

Forlaget Columbus overtager ejerskabet af Vismandsspillet og Vismandsportalen fra @ventures, som stadigvæk vil stå for den daglige drift og support. Med overtagelsen sikres videreførelsen af spillet i årene frem.

Baggrunden for overdragelsen er en refokusering af @ventures, hvis pædagogiske konsulentafdeling, eVidenCenter, lukkes efter i mere end 15 år at have udviklet og dokumenteret viden om didaktisk-pædagogiske tilgange til e-læring i praksis.

Vi hos @ventures siger tak til de mange undervisere og elever, som igennem de sidste 30 år har anvendt Vismandspillet, og ser frem til samarbejdet med Forlaget Columbus.

21

Sep 22

Åbningsopgave og opdatering til 2022-spillet

Vismandsspillet.dk, der anvendes af knap 20.000 elever årligt i samfunds- og international økonomi, udgives for 30. år i træk med nye opdateringer af den økonomiske model. Spillet er netop opdateret med de seneste 2022-tal fra ADAM-modellen.

Årets startopgave indgår i et forløb, hvor Vismandsspillet, teknologiforståelse og samfundsøkonomi integreres. Eleverne skal kunne finde, anvende og forholde sig til løsninger på samfundsøkonomiske udfordringer ved anvendelse af Vismandsspillet.dk. De skal samtidig være kritiske overfor de digitale redskaber, de anvender og anvende informatik-kompetencer.

Forløbet er udviklet i projektet Teknologiforståelse og grundfaglighed, der er støttet af Region Midtjylland.

Hent forløbsbeskrivelse her.

Hent forløbsplan her.

Hent opgaven her.

31

Mar 22

Ny opgave: Krig i Ukraine. Dansk økonomi kan blive hårdt ramt.

Efter et kort og voldsomt opsving i forbindelse med Corona-genåbningen, så står dansk økonomi nu overfor nye udfordringer. Både nationalbanken og finansministeriet frygter nu et voldsomt tilbageslag i dansk og europæisk økonomi, der kan betyde et teoretisk tilbageslag for dansk industrieksport på 5%.

Hent opgaven her.

17

Sep 21

Åbningsopgave til 2021-spillet

Der er mangel på arbejdskraft i Danmark. Det er et af hovedtemaerne i de aktuelle finanslovsforhandlinger. Men er det alle brancher og hvad betyder det for økonomien? Og hvad kan man gøre?
Det er åbningsopgaven i årets opdaterede udgave af Vismandsspillet.dk.

Hent opgaven her.

16

Sep 21

Opdatering af spil

Spillet er opdateret med de seneste 2021-tal fra ADAM-modellen.

18

Dec 20

Farvel til “Flash”

Adobe stopper med at supportere Flash-pluginnet fra 1. januar 2021, og af sikkerhedsmæssige grunde fjerner browserne derfor pluginnet samtidig. En række af materialerne, der er tilgængelige under menu-punktet [e-læringsmaterialer] vil derfor ikke længere kunne afvikles. Selve Vismandsspillet indeholder ikke Flash, hvorfor det vil kunne afvikles som hidtil.

10

Dec 20

Få dansk økonomi på ret spor

Med det voldsomme tilbageslag i dansk økonomi, skal vi have dansk økonomi på ret spor efter Corona-pandemien. Det har Lektor Lars lavet en opgave i, der kan løses ved hjælp af Vismandsspillet.

Hent opgaven her

4

Nov 19

Lektor Lars’ nørdelinks

Få inspiration til undervisningen i samfundsfag og historie fra Lektor Lars’ nørdelinks i Facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/Noerdelinks/

30

Sep 19

Gymnasieelever kan hjælpe Nicolai Wammen med at styre landets finanser

Med Vismandsspillet.dk kan gymnasieelever hjælpe den nye finansminister Nicolai Wammen med forslag til finanspolitiske indgreb, der kan ændre samfundsøkonomien år ud i fremtiden. Vismandsspillet er et fagligt og pædagogisk værktøj, der giver en enkel adgang til at simulere komplicerede sammenhænge mellem økonomisk politik og politiske mål. Spillet visualiserer det økonomiske kredsløb med forskellige multiplikatoreffekter og henvender sig især til undervisning på STX, HF, HTX og HHX.

Vismandsspillet er oprindeligt i 90’erne udviklet til CD-Rom af Finans Danmark (det daværende Finansrådet) og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd sammen med nogle samfundsfagslærere. I 2009 blev spillet omlagt til et web-baseret simuleringssystem i samarbejde med @ventures, udviklingsafdelingen på Aarhus Business College. I 2018 trak Finansrådet sig med omstruktureringen til Finans Danmark ud af samarbejdet.

Den nye udgave af vismandsspillet, der netop er opdateret med de seneste baggrundstal, drives af @ventures i samarbejde med Forlaget Columbus, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd samt Lars Høyer Holmqvist, der er lærer på Espergærde Gymnasium og HF.

I sidste skoleår anvendte 46.000 gymnasieelever spillet.

Læs mere om og få adgang til Vismandsspillet på http://vismandsportalen.dk. Det er stadig gratis at anvende Vismandsspillet.”