Gå til

Vismandsportalen er indgangen til Vismandsspillet; et fagligt og pædagogisk værktøj, der giver en enkel adgang til at simulere komplicerede sammenhænge mellem økonomisk politik og politiske mål.

Tanken er, at eleverne selv kan optræde som finansministre og helt konkret se, hvordan finanspolitiske indgreb kan ændre samfundsøkonomien år ud i fremtiden.

Spillet visualiserer det økonomiske kredsløb med forskellige multiplikatoreffekter og henvender sig især til undervisning på STX, HF, HTX og HHX.

May 4, 2023

Ekstraordinær opdatering af 2022-spillet

Helt ekstraordinært er spillet netop opdateret med de seneste 2022-tal fra ADAM-modellen. Pga. af de voldsomme skift i konjunkturerne i 2022 blev afvigelserne mellem udgangsskønnet fra maj og det faktiske...
Read More
1 2 3 10

Vismandsportalen og Vismandsspillet er udviklet af

Gå til Vismandsspillet

Seneste revision:

24/04/2023

  • ADAM- multiplikationsfaktorer, spillepladen og korrektionsfaktorer er ekstraordinært opdateret.
  • Data for 2022 afspejler nu bedre den historiske udvikling i f.eks. inflationen.