Åbningsopgave og opdatering til 2022-spillet

Vismandsspillet.dk, der anvendes af knap 20.000 elever årligt i samfunds- og international økonomi, udgives for 30. år i træk med nye opdateringer af den økonomiske model. Spillet er netop opdateret med de seneste 2022-tal fra ADAM-modellen.

Årets startopgave indgår i et forløb, hvor Vismandsspillet, teknologiforståelse og samfundsøkonomi integreres. Eleverne skal kunne finde, anvende og forholde sig til løsninger på samfundsøkonomiske udfordringer ved anvendelse af Vismandsspillet.dk. De skal samtidig være kritiske overfor de digitale redskaber, de anvender og anvende informatik-kompetencer.

Forløbet er udviklet i projektet Teknologiforståelse og grundfaglighed, der er støttet af Region Midtjylland.

Hent forløbsbeskrivelse her.

Hent forløbsplan her.

Hent opgaven her.

Gymnasieelever kan hjælpe Nicolai Wammen med at styre landets finanser

Med Vismandsspillet.dk kan gymnasieelever hjælpe den nye finansminister Nicolai Wammen med forslag til finanspolitiske indgreb, der kan ændre samfundsøkonomien år ud i fremtiden. Vismandsspillet er et fagligt og pædagogisk værktøj, der giver en enkel adgang til at simulere komplicerede sammenhænge mellem økonomisk politik og politiske mål. Spillet visualiserer det økonomiske kredsløb med forskellige multiplikatoreffekter og henvender sig især til undervisning på STX, HF, HTX og HHX.

Vismandsspillet er oprindeligt i 90’erne udviklet til CD-Rom af Finans Danmark (det daværende Finansrådet) og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd sammen med nogle samfundsfagslærere. I 2009 blev spillet omlagt til et web-baseret simuleringssystem i samarbejde med @ventures, udviklingsafdelingen på Aarhus Business College. I 2018 trak Finansrådet sig med omstruktureringen til Finans Danmark ud af samarbejdet.

Den nye udgave af vismandsspillet, der netop er opdateret med de seneste baggrundstal, drives af @ventures i samarbejde med Forlaget Columbus, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd samt Lars Høyer Holmqvist, der er lærer på Espergærde Gymnasium og HF.

I sidste skoleår anvendte 46.000 gymnasieelever spillet.

Læs mere om og få adgang til Vismandsspillet på http://vismandsportalen.dk. Det er stadig gratis at anvende Vismandsspillet.”