Om portalen     Nyheder     Fakta bag spillene     Skole/vejledning     Hjælp     
Nyheder > Tidligere nyheder > 2014 > August

Nyt spil "Husstandsspillet"

Den 1/10 2014 introducerer Finansrådet  "Husstandsspillet".

Husstandsspillet giver brugerne mulighed for at se, hvordan forskellige fordelingspolitiske tiltag påvirker familier i Danmark, når man ændrer skatte- og afgiftspolitikken.

Husstandsspillet er en økonomisk model, der viser effekterne af forskellige økonomisk-politiske indgreb i privatøkonomien. 

Se konsekvenserne ved hjælp af brugerne egne indtastninger og valg.

Brugerne har mulighed for at lave ændringer til 7 fastlagte familietyper: 

 1. Enlig studerende (med bijob)
 2. Lavtlønnet par (En social- og sundhedsassistent + en ufaglært arbejder)
 3. Middelklassepar, hvor en er arbejdsløs (En på dagpenge + en pædagog)
 4. Middelklassepar (En folkeskolelærer + en tømrer)
 5. Højtlønnet par (En gymnasielærer + en civilingeniør)
 6. Direktørpar (En jurist + en kontorchef)
 7. Enlig middelklasse (En sygeplejerske)
Brugerne har bl.a. mulighed for at lave ændringer i: 
 • løn,
 • bolig,
 • bil,
 • antal børn,
 • formue,
 • skat,
 • personfradrag
 • medlem af kirke,
 • børnepasning
 • osv.
Spillet vil være gratis og tilgængeligt pr. 1. oktober 2014 her på Den Økonomiske Portal.

Vismandsspillet version 21

Ny version af Vismandsspillet vil være klar den 1. oktober 2014. Arbejdsgruppen er i fuld gang med at opdatere nye tal/data.

Vismandsportalen ændrer navn

Vismandsportalen omdøbes fremover til "Den Økonomiske Portal".

Den nye portal vil fremover have link til Finansrådets to spil:

 1. Vismandsspillet (Samfundsøkonomi)
 2. Det nye "Husstandsspil" (Familie/Husstandens økonomi).
Læs om det nye Husstandsspil i "Nyhederne"

I løbet af de næste to måneder vil der ske en række opdateringer på "Den Økonomiske Portal" så alt er klart til den 1. oktober 2014.

Finanssektorens Hus, FinansDanmark, Amaliegade 7, 1256 København K, Tlf. 3370 1000, vismandsspillet@finansraadet.dk