Om portalen     Nyheder     Fakta bag spillene     Skole/vejledning     Hjælp     
Fakta bag spillene > Fakta bag Husstandsspillet > Fakta Husstandsspillet

Fakta Husstandsspillet

Her får du et hurtigt overblik over de vigtigste FAKTA om Husstandspillet. 

Model:

Husstandsspillet, tager udgangspunkt i såkaldte familietypeberegninger, hvor familieøkonomien opstilles for ”typiske” familier med udgangspunkt i den gældende lovgivning på skatte- og overførselsområdet, samt typiske forbrugssammensætninger.

Modellen følger så vidt muligt Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel.

Datagrundlag:

Datagrundlaget for spillet er den gældende lovgivning med aktuelle satser og beløbsgrænser, samt Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse og enkelte andre registre.

Familierne i modellen:

De typiske familier i modellen illustrer typiske og illustrative familiesammensætninger i Danmark og er sammensat af AE og FinansDanmark. Familierne er ikke gennemsnitlige og kan derfor ikke bruges til at få overslag på de samlede samfundsøkonomiske effekter af lovændringer.

Opdatering:

Husstandsspillet datagrundlag opdateres hvert år over sommeren og er klar med nye regler og tal den 1. oktober.

Flere oplysninger om Familietypeberegninger

http://www.ae.dk/emne/familietyper

http://oim.dk/arbejdsomraader/dansk-oekonomi.aspx

 

Finanssektorens Hus, FinansDanmark, Amaliegade 7, 1256 København K, Tlf. 3370 1000, vismandsspillet@finansraadet.dk