Om portalen     Nyheder     Fakta bag spillene     Skole/vejledning     Hjælp     
Fakta bag spillene > Fakta bag Husstandsspillet > Husstandsspillet

Husstandsspillet

FinansDanmarks "Husstandsspillet" er oktober 2014.

Spillet giver brugerne mulighed for at se, hvordan forskellige fordelingspolitiske tiltag påvirker familier i Danmark, når man ændrer skatte- og afgiftspolitikken.

Husstandsspillet er en økonomisk model, der viser effekterne af forskellige økonomisk-politiske indgreb i privatøkonomien.  Ved hjælp af dine egne indtastninger og valg, kan du se konsekvenserne ved dine ændringer. 

Brugerne har mulighed for at lave ændringer til 7 fastlagte familietyper: 

 1. Enlig studerende (med bijob)
 2. Lavtlønnet par (En social- og sundhedsassistent + en ufaglært arbejder)
 3. Middelklassepar, hvor en er arbejdsløs (En på dagpenge + en pædagog)
 4. Middelklassepar (En folkeskolelærer + en tømrer)
 5. Højtlønnet par (En gymnasielærer + en civilingeniør)
 6. Direktørpar (En jurist + en kontorchef)
 7. Enlig middelklasse (En sygeplejerske)

Brugerne har mulighed for at lave forskellige stød (ændringer) i modellen som fx

 • Løn,
 • Bolig,
 • Bil,
 • Antal børn,
 • Formue, rentefradrag
 • Skat, topskattegrænsen og sats, bundskatten, kommuneskatten
 • Personfradrag, AM-bidrag
 • Folkekirke medlemsskab
 • Børnepasning
 • Moms
 • osv.

Spillet er gratis .
 

Finanssektorens Hus, FinansDanmark, Amaliegade 7, 1256 København K, Tlf. 3370 1000, vismandsspillet@finansraadet.dk