Om portalen     Nyheder     Fakta bag spillene     Skole/vejledning     Hjælp     
Skole/vejledning > HUSSTANDSSPILLET > Lærervejledning A B C niveau

Lærervejledning A B C niveau


Herunder finder du forslag til lærervejledning, som beskriver hvorledes HUSSTANDSSPILLET kan bruges i undervisningen på henholdsvis A, B og C niveau i samfundsfag.

Har I kommentarer eller forslag til forbedringer, så hører vi gerne fra jer. Skriv til vismandspillet@finansraadet.dk 


Lærervejledning C niveau

Forslag til, hvorledes Husstandsspillet kan bruges i undervisningen på C-niveau i samfundsfag. 

 C-niveau:

 

Uddrag af   bekendtgørelse:

      Økonomi

            Velfærd og fordeling, herunder markedsstyring og politisk styring

Begreber:

            Skattepolitik

            Rådighedsbeløb

Økonomiske størrelser:

            Hvordan ændrer rådighedsbeløbet for de forskellige familietyper sig ved forskellige skattereformer?

Økonomisk politik:

            Samspillet mellem privatøkonomi og samfundsøkonomi kan fx illustreres ud fra en families budget.

Økonomiske mål:

            Hvordan sikres en skatte- og afgiftspolitik som enten giver incitament til at arbejde eller større grad af lighed.

Sammenhæng:

            Sammenhæng mellem skattereformer og rådighedsbeløb for de enkelte husstande.

 

Lærervejledning B niveau

Forslag til, hvorledes Husstandsspillet kan bruges i undervisningen på B-niveau i samfundsfag.

  B-niveau:

 

Uddrag af bekendtgørelse:

 

Opgaver:


 


Økonomi:

            Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund

           Det økonomiske kredsløb, økonomiskemål, styring, bæredygtig udvikling, herunder EU

           Globaliseringens betydning for Danmark.

****************************

            Analysere om det er muligt at flytte skatten fra direkte skatter (indkomstskatter) til indirekte skatter (moms, afgifter og brugerbetaling), hvor en lettelse i indkomstskatten opvejes af øget brugerbetaling eller moms og afgifter.

         Diskutere og vurdere, hvorvidt en sådan skattereform er mulig vha. af de beregninger, du kan lave på hver enkel familietype.

 

Lærervejledning A niveau

Forslag til, hvorledes Husstandsspillet kan bruges i undervisningen på A-niveau i samfundsfag.
 

A-niveau: 

 

Uddrag af bekendtgørelse:Opgaver:

 

 

 

 

 

 

 

Metode: 

            komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode

Økonomi:

            Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund  

            Makroøkonomiske sammenhænge, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.

****************************

            Lave din egen skattereform, hvor målet for skattereformen er at arbejdsudbuddet skal øges (en skattenedsættelse). Du kan indtaste reformen i Husstandsspillets beregner for alle familier.

            Analysere konsekvenserne for den enkelte familietypes rådighedsbeløb, samt hvordan det kommer til udtryk i ændrede forbrugsmønstre.

Vurdere om en skattenedsættelse vil sætte gang i den danske økonomi både ved at se på det ændrede forbrugsmønster hos familierne (via Hustandsspillet), men også påvirkning af den økonomiske aktivitet i Danmark (vha. Vismandsspillet).

I din vurdering af resultaterne skal du argumentere vha. af din viden om multiplikatoreffekten og det økonomiske kredsløb.

Finanssektorens Hus, FinansDanmark, Amaliegade 7, 1256 København K, Tlf. 3370 1000, vismandsspillet@finansraadet.dk