Om portalen     Nyheder     Fakta bag spillene     Skole/vejledning     Hjælp     
Skole/vejledning > VISMANDSSPILLET > Lærervejledning A B C niveau

Lærervejledning A B C niveau


Herunder finder du forslag til lærervejledning, som beskriver hvorledes VISMANDSSPILLETS DK-Spillet og Inter-Spillet kan bruges i undervisningen på henholdsvis A, B og C niveau i samfundsfag.

Har I kommentarer eller forslag til forbedringer, så hører vi gerne fra jer. Skriv til vismandspillet@finansraadet.dk

Lærervejledning C-niveau

Her er forslag til, hvorledes DK-Spillet og Inter-Spillet kan bruges i undervisningen på C niveau i samfundsfag.

 C-niveau:

 

Uddrag af bekendtgørelse:

 • velfærd og fordeling, herunder markedsstyring ogpolitisk styring
 • enkle makro-økonomiske sammenhænge

Begreber:

(Brug af ordbog m.m.)

Hvordan måles arbejdsløshed? 

Økonomiske størrelser:

(Tabeller og Grafer)

Hvor stor var arbejdsløsheden i 2006? og 2008? 

Økonomisk politik:

(Værktøjer?)

Hvilke midler har finansministeren til styring?

Økonomiske mål:

(Analyse fladen - 4 hovedmål)  

Hvad er de vigtigste mål?

Sammenhænge:

(Prøv at påvirke økonomiske mål)

Sænk arbejdsløsheden mest muligt. 

 

Lærervejledning B-niveau

Her er forslag til, hvorledes DK-Spillet og Inter-Spillet kan bruges i undervisningen på B niveau i samfundsfag.

  B-niveau:

 

Uddrag af bekendtgørelse:

 

 

 

 

Anvendelse af økonomisk politik:

Økonomi:

 • velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
 • det økonomiske kredsløb, økonomiskemål, styring,bæredygtig udvikling, herunder EU
 • globaliseringens betydning for Danmark.

****************************

 • Nedbring arbejdsløsheden med ½ pct point ved hjælp af forskellige former for økonomisk politik 
 • Sammenlign effekten af skattenedsættelser med offentlig investeringer.
 • Hvad kan man få for en milliard?
 • Afprøvning af aktuel politik

 

 

Lærervejledning A-niveau

Her er forslag til, hvorledes DK-Spillet og Inter-Spillet kan bruges i undervisningen på A niveau i samfundsfag.

A-niveau: 

 

Uddrag af bekendtgørelse:

 

 

 

 

 

Opgaver:

 

 Økonomi:

 • velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
 • typer af goder og økonomiske styringsprincipper, herunderbæredygtig udvikling
 • makroøkonomiske sammenhænge, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.

****************************

 • Undersøge virkningen af et keynesiansk styringsredskab og et liberalistisk. Sammenlign virkning og bivirkninger.
 • Undersøg vha. Interspillet effekten af et enkelt lands finanspolitik. Sammenlign dette med fælles EU politik
 • Giv på baggrund af en beskrivelse af dansk økonomi forslag til økonomisk politik.  Gennemfør og diskuter den valgte politik

 

 

Finanssektorens Hus, FinansDanmark, Amaliegade 7, 1256 København K, Tlf. 3370 1000, vismandsspillet@finansraadet.dk