Om portalen     Nyheder     Fakta bag spillene     Skole/vejledning     Hjælp     
Skole/vejledning > Login/Oprettelse af klasser > Hvad kan du se som lærer?

Hvad kan du se som lærer?

Hvis du er logget ind som lærer og har oprette en klasse, kan du via ADMIN-knappen på forsiden af www.vismandsspillet.dk vælge forskellige  handlinger:

Undervisere: Her kan du se hvilke andre lærere på skolen, der er oprettet i systemet. Her kan man også redigere egne oplysninger.

Studerende: Her kan du se hvilke studerende på skolen, der er oprettet i systemet. Her kan den enkelte studerendes informationer og klassetilhør redigeres, ligesom det fremgår hvilke adgangsprøver den studerende har bestået.

Der kan desuden oprettes nye studerende, hvis læreren vælger at oprette de studerende selv. Det anbefales dog at oprette klasser og uddele kodeordet til eleverne. Jfr. vejledningen øverst. 

Klasser: Læreren har oprettet en klasse, som de studerende skal tilknyttes. Når læreren har oprettet en klasse med et kodeord, skal dette kodeord udleveres til de studerende. Så kan de selv oprette sig i klassen.

Grupper: Dette punkt er først aktuelt, når Inter-Spil-Net er implementeret. (Dato er ikke fastlagt endnu).

Finanssektorens Hus, FinansDanmark, Amaliegade 7, 1256 København K, Tlf. 3370 1000, vismandsspillet@finansraadet.dk