Om portalen     Nyheder     Fakta bag spillene     Skole/vejledning     Hjælp     
Om portalen > Om Den Økonomiske Portal > Tema / Bibliotek

Tema / Bibliotek

Forklaring på ord som tema, bibliotek, læringsobjekter m.m.

TEMA
Et temaer en ramme for forståelse af en række tilknyttede faglige emner. Scenariet skal udfordre elevernes lyst til at fordybe sig, men samtidig også sætte læringen ind i en referenceramme.

BIBLIOTEK 
Specifikt fagligt emne, der giver viden om:

  • Mål
  • Problem/Løsning
  • Se det!
  • Viden Om
  • Eksempler
  • Test
  • Opgaver
  • Bibliotek

Målsiden indeholder en beskrivelse af målene for læringsobjektet og viser de faglige forventninger, der stilles til eleverne. Målsiden indeholder også links til andre læringsobjekter, der bevæger sig inden for det samme faglige område.

Problem/Løsning giver relevans til elevernes virkelighed og mulighed for at overveje problemstillingerne inden videre indlæring. Indeholder et erkendt problem, som eleverne kan forholde sig til og giver løsningen på problemet vist i en grafik, samt en opsummering på, hvordan problemet løses.

Se det indeholder en flashside med interaktive visualiseringer, som giver mulighed for at afprøve teoretiske sammenhænge.

Viden om indeholder tekst og grafik, der beskriver det faglige indhold i et letforståeligt sprog.

Eksempler indeholder eksempler på, hvordan det faglige indhold udmønter sig i hverdagen med eksempler herpå.

Test indeholder en selvtest, der består af 10-15 testspørgsmål. Eleverne får feedback på, om der er svaret korrekt og kan dermed selv tjekke om det faglige indhold fra læringsobjektet er forankret.

Opgaver indeholder links til en opgave, som eleverne kan downloade og arbejde med. Opgaverne her har ikke en direkte tilknytning til selve Vismandsspillet, men omhandler det faglige indhold i selve læringsobjektet.

Bibliotek indeholder også links til supplerende materiale der kan være interessant at læse.

Træningsrum
Træningsrummet indeholder opgaver, der træner løsningen af mindre opgaver i selve Vismandsspillet. Opgaverne er tilknyttet de tre scenarier.

 

Finanssektorens Hus, FinansDanmark, Amaliegade 7, 1256 København K, Tlf. 3370 1000, vismandsspillet@finansraadet.dk